Oferta dla szkół i przedszkoli

Zapraszam do współpracy dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół i innych instytucji, które chcą poszerzyć swoją ofertę o ciekawe i rozwijające indywidualne bądź grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci.

Oferuję:

  1. Bezpłatne badania przesiewowe (2 razy w roku) – zmierzające do wyodrębnienia dzieci, które z różnych przyczyn powinny zostać objęte opieką logopedyczną.
  2. Szczegółową diagnozę logopedyczną wszystkich grup wiekowych.
  3. Indywidualną terapię logopedyczną.
  4. Zajęcia logopedyczne grupowe (profilaktyczne).
  5. Zajęcia logorytmiczne.

W ramach nawiązanej współpracy oferuję:

  1. Własne materiały i bogate pomoce logopedyczne.
  2. Materiały dla dzieci dostarczane każdorazowo po zajęciach w celu utrwalenia w domu umiejętności nabytych w przedszkolu/szkole.
  3. Prowadzenie dokumentacji dla każdego dziecka.
  4. Bezpłatne konsultacje dla rodziców oraz wychowawców przedszkoli/szkół.