Profilaktyka logopedyczna

 Zasady profilaktyki logopedycznej dla rodzica

 1. Zawsze mów zrozumiale do dziecka – bądź najlepszym przykładem starannej mowy
  i wymowy – ucz je powtarzać. Każda sytuacja jest dobra, aby wychowywać dziecko w tzw.„kąpieli słownej”. Ciepły i łagodny głos opiekuna działa na dziecko wyciszająco i uspokajająco. Pamiętaj też o tym, że do dziecka należy mówić powoli i wyraźnie, a zdania nie powinny być zbyt długie. Trzeba wiedzieć, że w procesie rozwoju mowy występują okresy nasilenia i względnego zastoju. Zastój przypada zwykle na czas nauki chodzenia, kiedy to dziecko fascynuje się nową umiejętnością i zwiększonymi możliwościami poznawania świata. Po opanowaniu sztuki chodzenia znów wraca do pilnej pracy nad mową. Jednocześnie opóźniony rozwój sfery ruchowej lub jej zaburzenia, spowolniają rozwój mowy. Jeśli więc dziecko zaczęło chodzić później niż jego rówieśnicy, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że również zacznie mówić nieco później. Dlatego też warto stymulować rozwój ruchowy np. przez rozwijanie sprawności manualnych oraz kształtowanie poczucia rytmu, ale wszystkim takim zabawom powinna towarzyszyć mowa (poprawne wzorce dla dziecka).
 2. Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem, ale też wyznaczaj granice.
 3.  Dostarczaj bodźców dźwiękowych, śpiewaj, nucić piosenki, słuchajcie razem bajek dźwiękowych i uspokajającej lub ożywiającej (zależnie od potrzeb) muzyki. Obserwuj dziecko czy i jak reaguje na dźwięki z otoczenia. Dobry słuch jest warunkiem rozwoju mowy, należy bacznie zwracać uwagę czy dziecko odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku, reaguje na odgłos dzwonka lub telefonu. Najprostszy test polega na potrząsaniu grzechotką za plecami dziecka z prawej i lewej strony i obserwowaniu jego reakcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do pediatry prosząc o skierowanie na badanie słuchu.
 4. Rozwojowi mowy sprzyja karmienie piersią, ponieważ ssanie dziecka to najlepsze w tym okresie ćwiczenie języka i warg. Podczas zaspakajania potrzeb pokarmowych niemowlę uaktywnia cały narząd artykulacyjny. Zaburzenia ssania, połykania i żucia zwykle poprzedzają zaburzenia mowy. Trzeba pamiętać, że ssanie jest czynnością odruchową i zanika między 1 a 2 rokiem życia (w tym też okresie należy odstawić dziecko od smoczka!). Bardzo duże znaczenie dla rozwoju mowy mają takie czynności jak picie z kubeczka, zbieranie pokarmu z łyżeczki, odgryzanie kęsów pożywienia, gryzienie pokarmów i ich żucie.
 5. Jak najwcześniej osłuchaj dziecko ze słowem czytanym
 6. Często żartuj z dzieckiem, ucz je wyliczanek i prostych piosenek.
 7. Zapewnij dziecku wiele okazji do ruchu, zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do rysowania i malowania.
 8. Dbaj o odpowiednią dietę dziecka – zróżnicowaną, wzbogaconą o witaminy, mikro-i   makroelementy
 9. W razie obserwowanych trudności rozwojowych, edukacyjnych dziecka pamiętaj o konsultacji z pedagogiem,  psychologiem, logopedą
 10. Szanuj indywidualność dziecka i ucz je samodzielności w każdej dziedzinie życia.